Business plán

Business plán je dokument, který je nedílnou součástí strategické přípravy před zahájením každého podnikání, včetně podnikání na internetu.

Co je to business plán?

Business plán, nebo také podnikatelský plán by měl být výchozím dokumentem každého, kdo uvažuje nad podnikáním. Je to dokument, který dá podnikateli ucelený obraz o jeho podnikatelském záměru, jeho reálných možnostech, konkurenci a všech aspektech podnikání a smyslu založení firmy.

Co obsahuje podnikatelský plán?

Aby mohl podnikatel ze svého business plánu vyvozovat užitečné závěry, zda projekt spustit či nikoli, měl by v něm rozpracovat všechny části svého podnikatelského záměru, jako jsou informace o projektu, rozbor trhu, nástin marketingové strategie, analýza konkurence, finančních možností, slabých a silných stránek firmy a projektu samotného, výhledy do budoucna apod.

Špatná či žádná příprava pak může vést k nenaplnění představ o úspěšnosti prodeje, či k úplnému zániku firmy. Při přípravě business plánu pro by se měl začínající podnikatel zaměřit na:

  • svého zákazníka
  • SWOT analýzu – své silné a slabé stránky
  • odhad finančního plánu a svých finančních možností
  • dlouhodobou vizi a značku

Kam dál?

Objevili jste v článku nepřesnosti, nebo byste ho naopak chtěli doplnit? Napište mi!