Slovník pojmů

Affiliate systém

Affiliate systém je jedním z marketignových nástrojů e-shopů či internetových firem. Jedná…
Více

Akcie

Akcie je cenný papír, který dokládá, že vlastníte podíl v akciové společnosti.
Více

Akcionář

Akcionář je člověk, který vlastní jednu nebo více akcií. V závislosti na…
Více

Akciová společnost

Akciová společnost se zkratkou a. s. je typem obchodní společnosti, která vzniká…
Více

Akciové trhy

Akciové trhy jsou burzy, kde probíhá nákup, prodej nebo vystavování nových akcií…
Více

Akontace

Akontace je platba, kterou kupec vyjadřuje svůj závazek. Jedná se o procentuální…
Více

Aktiva

Jde o majetek, který společnost vlastní k určitému okamžiku. Jedná se o…
Více

Akvizice

Jde o proces získávání nebo nabytí nějakého aktiva nebo o cíl tohoto…
Více

Analýza klíčových slov

Analýzou klíčových slov se zjišťuje, jaké výrazy používají při vyhledávání na internetu…
Více

Angel investor

Angel investor poskytuje kapitál pro zakládání nových podniků (startupů) výměnou za podíl…
Více

Arbitráž

Arbitráž je obchodní strategií. Cílem je generování zisku z nepatrných rozdílů v…
Více

Auditorská společnost

Jedná se o společnost nebo právnickou osobu. Auditorská společnost může provádět audit…
Více

Ážio

Pojmem ážio se označuje pozitivní rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a…
Více

B2B

Zkratka Business-to-Business označuje obchodní vztahy mezi velkoobchodními partnery. Také se využívá pro…
Více