EBITDA

EBITDA – písmena označující začátek slov Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization. Jedná se o zisk společnosti před tím, než se odečtou úroky, daně, odpisy a amortizace majetku. Tento ukazatel se používá k posouzení ekonomické výkonnosti.

Kam dál?

Objevili jste v článku nepřesnosti, nebo byste ho naopak chtěli doplnit? Napište mi!