Fyzická osoba

Status fyzické osoby člověk získá okamžikem svého narození a ztratí úmrtím či prohlášením za mrtvého. Označuje se zkratkou FO. Fyzické osoby mají dvojí právní způsobilost. 1. Právní subjektivita – vzniká narozením a končí úmrtím. Právní subjektivita znamená, že má člověk různá práva a povinnosti. 2. Způsobilost k právním úkonům – člověk získá dosažením 18 let. Jedinec nabývá práva a zavazuje se k právním povinnostem.

Kam dál?

Objevili jste v článku nepřesnosti, nebo byste ho naopak chtěli doplnit? Napište mi!