Likvidita

Likvidita je míra schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky. Pomocí těch může včas, v požadované době a na požadovaném místě krýt všechny své splatné závazky, a to při minimálních nákladech. Pro cenné papíry platí, že čím vyšší je jejich likvidita, tím rychleji ja lze přeměnit na peníze, tedy prodat. Podílový list otevřeného podílového fondu ČR má likviditu maximálně 30 dní, což ustanovuje zákon.

Kam dál?

Objevili jste v článku nepřesnosti, nebo byste ho naopak chtěli doplnit? Napište mi!