Plná moc

Při sepsání plné moci jde o vznik smluvního zastoupení. Plná moc k zastupování je jednostranným právním úkonem. Zmocnitel, ten kdo plnou moc píše, opravňuje zmocněného k jednání v určitém rozsahu s úřady nebo třetí osobou. Ve většině případů musí mít písemnou formu.

Kam dál?

Objevili jste v článku nepřesnosti, nebo byste ho naopak chtěli doplnit? Napište mi!