Účetní závěrka

Účetní uzávěrka je soubor finančních výkazů. Účetní jednotka je zpracovává za účetní období k rozvahovému dni. Rozvahový den je poslední den účetního období. Tyto dokumenty vypovídají o tom, jak společnost hospodařila během daného období.

Kam dál?

Objevili jste v článku nepřesnosti, nebo byste ho naopak chtěli doplnit? Napište mi!