Zmocněnec

Zmocněnec je zástupce zmocnitele. Zmocněncem může být jak právnická, tak fyzická osoba. Zmocněncem se stává ve chvíli, kdy mu zmocnitel udělí plnou moc. Zmocněnec za zmocnitele jedná ve všech případech, ke kterým ho plná moc opravňuje. Plná moc zaniká po vykonání toho, k čemu byla udělena.

Kam dál?

Objevili jste v článku nepřesnosti, nebo byste ho naopak chtěli doplnit? Napište mi!