Nekalá soutěž

O nekalé soutěži se mluví v případě, kdy daný subjekt jedná v rozporu s dobrými mravy. Subjekt je účastníkem hospodářské soutěže, ale svým nečestným jednáním poškodí ostatní soutěžitele. Jde například o podplácení nebo klamavou reklamu. Nekalou soutěž upravuje a definuje občanský zákoník.

Kam dál?

Objevili jste v článku nepřesnosti, nebo byste ho naopak chtěli doplnit? Napište mi!