Notářský zápis

Notářský zápis je listina oficiálně sepsaná notářem. Pokud splní pravidla stanovená zákonem, má charakter veřejné listiny. Notářský zápis obsahuje určení místa a dne sepsání, určení notáře a jeho sídla, určení účastníků a jejich prohlášení způsobilosti k právním úkonům, ověření totožnosti účastníků, jejich podpis a razítko notáře.

Kam dál?

Objevili jste v článku nepřesnosti, nebo byste ho naopak chtěli doplnit? Napište mi!