Zakladatelská listina

Zakladatelská listina má formu notářského zápisu. Jde o dokument, kterým samostatná osoba zakládá obchodní společnost. Pokud obchodní společnost zakládá více osob, sepisuje se společenská smlouva. Podobu a náležitosti zakladatelské listiny upravuje zákon o obchodních korporacích.

Kam dál?

Objevili jste v článku nepřesnosti, nebo byste ho naopak chtěli doplnit? Napište mi!