Zápis z valné hromady

Listina, která se sepisuje na zasedání valné hromady. Ta je nejvyšším orgánem společnosti a do její kompetence spadá například rozdělení zisku a ztráty, jmenování jednatelů, schvalování účetní uzávěrky atd. Ze setkání, které musí probíhat alespoň 1krát ročně, sepíšou členové zápis. Zápis musí obsahovat stanovené náležitosti.

Kam dál?

Objevili jste v článku nepřesnosti, nebo byste ho naopak chtěli doplnit? Napište mi!